BSF:n vuosikokous on nyt pidetty noin kaksi kuukautta myöhemmin kuin normaalisti johtuen COVID-19 viruspandemian tuomista rajoitteista. Kokous järjestettiin Kallossa seuran paviljongilla. Läsnä oli 30 jäsentä. Varakommodori Jussi Sävelä avasi kokouksen ja samassa yhteydessä Pekka Koskenkorva valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui Mari Karttunen-Sävelää kokouksen sihteeriksi.

Kaikki kokoukseen kuuluvat asiat käsiteltiin asianmukaisesti ja esitykset hyväksyttiin. Ylimääräisenä asiana listalla oli uuden kommodorin valinta. Edellinen kommodori oli viime vuoden lopussa eronnut tehtävästään syyskokouksen jälkeen. Nyt hallitus esitti Ben Karlemon valintaa kommodoriksi ja hänet myös valittiin.

Kokous käytiin hyvässä hengessä todella hienossa kesäsäässä. COVID-19 on toki sekoittanut myös BSF:n ohjelmaa aika lailla mutta rakennetaan joustavasti ja sovittelevasti hyvässä yhteishengessä tulevaa kesää!

Ben Karlemo
Kommodori