Föreningens medlemmar kallas till föreningens ordinarie höstmöte lördagen 28.10.2023 kl. 13.00 på BSF:s Paviljong i Kallo. På mötet behandlas de i stadgarnas 13 § fastställda ärendena.

Talko i Kallo 28.11.2023 börjar kl. 10.00.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 28.10.2023 klo 13.00 BSF:n Paviljongille Kalloon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat. Kallon talkoot 28.11.2023 klo 10.00 alkaen.

Välkommen! Styrelsen

Tervetuloa! Hallitus