Spv:n ohjeiden mukaan seuraamme rekisteröidyt veneet on katsastettava vuosittain. Tällöin veneilijällä on oikeus käyttää seuran lippua. Peruskatsastus suoritetaan joka 5. vuosi. Siihen kuuluu veneen runkokatsastus veneen ollessa ylhäällä sekä peruskatsastus, kun vene on vesillä. Tällöin peruskatsastus korvaa vuosikatsastuksen. Huomioitavaa on, että vuonna 2016 runkokatsastetuille veneille olisi tehtävä tänä vuonna v. 2021 sekä runko- että peruskatsastus.

Katsastukset suoritetaan tänä vuonna etänä. Tämä koskee sekä vuosi- että peruskatsastuksia. Katsastusmaksu on 30 €, jonka rahastonhoitaja laskuttaa veneen omistajaa katsastajien tietojen pohjalta.

Katsastuksen suorittamiseksi ota yhteys seuran katsastajiin. Runkokatsastukset suoritetaan fyysisesti katsastajan kanssa. Tällöin katsastusmaksu on 40 €. Lisäksi on tapana tällöin korvata katsastajan matkakulut 0,50 €/km, joka maksetaan suoraan katsastajalle. Runkokatsastus laskutetaan myös rahastonhoitajan toimesta.

Muilla paikkakunnilla veneitään pitävien olisi hyvä ilmoittaa katsastajille katsastuspäivämäärät, -luokka sekä katsastajan nimi ja katsastus lupanumero. Näin saamme täydennettyä nämä SPV:n Suuliin eli heidän rekisteriinsä seuramme osalta. Samoin, jos venepaikka muualla ei ole sidottu seuraan, olisi hienoa saada veneet seuramme rekisteriin.

Toivotamme seuramme 165. toimintavuonna jäsenillemme oikein aktiivista ja turvallista veneilykesää 2021!

VENEILYTURVALLISUUS JAOSTO

Ari Mehtonen pj.
050 512 0550

arimehtonen

Jouko Saarhelo vpj.

050 570 7757
saarhelojouko

Samir Hiltunen

040 186 2332
samir.hiltunen