Föreningens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte på onsdag 28.4.2021 kl. 18.00 på BSF Paviljongen. På mötet behandlas i 12 § fastställda ärenden. Medlemmarnas deltagande på mötet förutsätter förhandsanmälan senast 23.4.2021 till adressen sihteeri. Enligt den 3.10.2020 i kraft komna lagen för att begränsa covid-19-epidemins spridning (677/2020) 4 § kan man delta också genom en telekommunikationsanslutning, om så är fallet ber vi också medlemmarna att i samband med anmälan också skicka sin personliga e-mailadress, så att deltagare länken kan skickas.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 28.4.2021 klo 18.00 BSF:n Paviljongille. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § määräämät asiat. Kokoukseen osallistuminen edellyttää jäseniltä ennakkoilmoittautumista viimeistään 23.4.2021 os. sihteeri. 3.10.2020 voimaan tulleen covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (677/2020) 4 §:n mukaisesti vuosikokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla, siinä tapauksessa pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan jäsenen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, johon osallistumislinkki voidaan lähettää.

Välkommen! Styrelsen

Tervetuloa! Hallitus