INBJUDAN / KUTSU

Föreningens medlemmar kallas till föreningens ordinarie höstmöte lördagen 7.11.2020 kl. 13.00 på BSF:s Paviljong i Kallo. På mötet behandlas de i stadgarnas 13 § fastställda ärendena och styrelsens befullmäktigande för låneupptagning, garanti givande och anskaffning av båtbrygga.

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 7.11.2020 klo 13.00 BSF:n Paviljongille Kalloon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n määräämät asiat ja lainanotto- ja vakuudenantovaltuuksien myöntäminen hallitukselle sekä valtuuden myöntäminen hallitukselle venelaiturin hankintaan.

Välkommen! Styrelsen

Tervetuloa! Hallitus