Hyvät BSF:n jäsenet!

Uusi Vesiliikennelaki on astunut voimaan 01.06.2020.
Laista ja sen sisällöstä löytyy tietoa seuraavista lähteistä:

SPV – https://spv.fi/diginautic/vesiliikennelaki-lisaa-veneilyn-turvallisuutta/
Traficom – https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020
Finlex – https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782