Satamasäännöt

 

Seuran omistama kiinteistö on tarkoitettu purjehdus-seuratoiminnan sekä kilpa- ja matkapurjehdussatamaksi, jossa oleskelu tulisi rajoittaa 2–3 vuorokaudeksi kerrallaan.

Seuran jäsenillä ja heidän veneidensämiehistöllä on oikeus nousta maihin ja käyttää Katavamaan palveluita.

Saarelle saapuvan on nostettava BSF:n lippu Katavamaan lipputankoon yleisten liputussääntöjen mukaisesti.

Vieraskirjaan merkitään saapumispäivä, veneen nimi sekä päällikön ja miehistön nimet.

Jokaisen tulee suojella seuran omaisuutta sekä noudattaa järjestystä ja siisteyttä. Jätteiden vieminen maihin on ehdottomasti kielletty. Kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja puiden kaataminen on kielletty. Tulen teko on sallittu siihen varatuilla paikoilla. Radioita ja muita laitteita tulee käyttää muita häiritsemättä.

Maja ja sauna ovat yhteisiä tiloja, joita on lupa käyttää saapumisajasta riippumatta. Yöpyminen on saunassa ja pukuhuoneessa kielletty. Käytön jälkeen tulee saunatilat siivota sekä huolehtia, että saunapuita on pilkottu riittävästi seuraaville käyttäjille. Useammista saunavuoroista sovittaessa on käyttöajaksi sovittava yksi tunti vuoroa kohden. Saunan käyttöaika ja saunojien määrä merkitään erilliseen saunakirjaan.

Seura järjestää talkoita, joihin odotetaan aktiivista osallistumista.

Poistuessaan saaresta venekunta huolehtii tulien sammumisesta, lipun laskusta sekä ikkunoiden ja ovien sulkemisesta.

Jäsenet valvovat sääntöjen noudattamista. Vakavista rikkomuksista on ilmoitettava seuran toimihenkilöille.

10§ Seuran omistama alue on merkitty karttaan pukuhuoneen seinälle.