Satamasäännöt

 

BSF:n seuramajan laiturit ja venekenttä ovat tarkoitetut seuran omien ja jäsenten veneiden säilyttämiseen sekä myös seuran järjestämiin kilpapurjehdus- ja veneilytilaisuuksiin.

Purjehdusseuran jäsenillä on oikeus vuosittain anoa venepaikkaa seuran satamakapteenilta. Venepaikan saantiin vaikuttavat seuratoiminnan kannalta käytännölliset syyt, edellytyksenä on veneen kuuluminen BSF:n venerekisteriin ja voimassa oleva venevakuutus. Paikat jaetaan ensisijaisesti edellisenä vuonna venepaikan lunastaneille. Maksun laiminlyöminen johtaa automaattisesti venepaikkaoikeudenmenettämiseen.

Laitureissa on yhteensä 6 vierasvenepaikkaa lyhytaikaiseen kiinnittymiseen. Vierasvene voi olla toiseen seuraanrekisteröity vene, ulkomaiseen purjehdusseuraan rekisteröity vene, BSF:n kilpailuun osallistuva vene, BSF:n luvan saanut vene tai BSF:n kutsuma vene.

Johtokunta määrä vuosittain venepaikan vuokran määrän.

Veneet tulee kiinnittää venepaikkoihin hyvän merimiestavan mukaan. Järjestystä ja sääntöjä valvovat sata-makapteeni, apulaissatamakapteeni sekä vahtimestari.

Venepaikkaoikeiden haltijoilta odotetaan aktiivista osallistumista satamatoimintojen kehittämiseen.