Kaikki yhteystiedot

Tästä joukosta löydät oikean yhteyshenkilön. Soita, lähetä viesti tai sähköpostia, niin olemme apuna.

Seuran yhteystiedot

 

Hallitus, styrelsen

Pekka Nuutinen, kommodori, kommodor
0400 500 226
pekka.k.nuutinen@welho.com

Junioripurjehdus, juniorsegling
Jussi Sävelä, varakommodori, vicekommodor
0400 401 904
jussi.savela@hammastohtorit.fi

Mari Karttunen-Sävelä, sihteeri, sekreterare
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

Tarja Reipas, rahastonhoitaja, skattmästare
lehmustola@gmail.com

Ben Karlemo, kilpailutoiminta, tävlingsverksamhet
040 779 9572
raceoffice@bsf.fi

Olli Naukkarinen, purjehdus ja veneily / köliveneet, segling och båtliv / kölbåtar
040 077 7681
onaukkarinen@gmail.com

Vesa Alanko, purjehdus ja veneily / moottoriveneet, segling och båtliv / motorbåtar
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Kari Nyqvist, purjehdus ja veneily / kevytveneet,segling och båtliv / jollar
040 668 8350
karitapani.nyqvist@gmail.com

Jarkko Mäkivaara, tiedotus, viestintä, information
040 823 1673
jarkko@makivaara.fi

Samuli Järvinen, erityistehtävät, särskilda uppgifter
050 343 1244
jarvinensamuli@hotmail.com

 

Klubijaosto, klubbsektionen

Mari Karttunen-Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

Pekka Nuutinen, varapuheenjohtaja, viceordförande
0400 500 226
pekka.k.nuutinen@welho.com

Tarja Reipas, jäsen, medlem
lehmustola@gmail.com

Martti Wallin, jäsen, medlem
050 553 7097
sirpa.wallin@suomi24.fi

Timo Saikkonen, jäsen, medlem
0500 591 331
timo.saikkonen@viikinhelmi.fi

Vesa Alanko, jäsen, medlem
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

 

Viestintäjaosto, informationssektionen

Jarkko Mäkivaara, puheenjohtaja, ordförande
040 823 1673
jarkko@makivaara.fi

Jari Tuomisto, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 746 3230
tiedotus@bsf.fi

 

Kilpailujaosto, tävlingssektionen

Ben Karlemo, puheenjohtaja, ordförande
040 779 9572
raceoffice@bsf.fi

Mikael Illman, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 505 1825
mikael.illman@oikeus.fi
mikael.illman@dnainternet.net

 

Sihteeristö, sekretariat

Mari Karttunen-Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

 

Veneilyturvallisuusjaosto, båtsportssäkerhetssektionen

Ari Mehtonen, puheenjohtaja, ordförande
050 512 0550
ari.mehtonen@gmail.com

Jouko Saarhelo, varapuheenjohtaja, viceordförande
050 570 7757
jouko.saarhelo@sampo-rosenlew.fi

Kölivenejaosto, kölbåtssektion

Jarmo Viitala, puheenjohtaja, ordförande
044 309 5282
jarmo.viitala@wippies.fi

Jouko Lindberg, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

 

Juniorijaosto, juniorsektion

Jussi Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
0400 401 904
jussi.savela@hammastohtorit.fi

Juha Mäkinen, varapuheenjohtaja, viceordförande
050 528 7509
juha.makinen@dnainternet.net

 

Kevytvenejaosto, jollesektionen

Kari Nyqvist, puheenjohtaja, ordförande
040 668 8350
karitapani.nyqvist@gmail.com

Satu Salminen, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 768 7580
satu.salminen76@gmail.com

 

Moottorivenejaosto, motorbåtssektionen

Vesa Alanko, puheenjohtaja, ordförande
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Mikko Levola, varapuheenjohtaja, viceordförande
0500 341 404
mikko.levola@mandatumlife.fi

Riku Laurila, erityistehtävät, särskilda uppgifter
040 507 4225
riku.laurila@san-meta.fi

Naispurjehdusjaosto, damseglingssektionen

Kirsi Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
040 513 6789
kipa.savela@gmail.com

Päivi Sjöholm, varapuheenjohtaja, viceordförande
044 528 2421
paivi.sjoholm@suomi24.fi

 

Purjelautajaosto, brädseglingsssektionen

Samuli Järvinen, puheenjohtaja, ordförande
050 343 1244
jarvinensamuli@hotmail.com

 

Koulutusjaosto, skolningssektion

Jouko Saarhelo, puheenjohtaja, ordförande
050 570 7757
jouko.saarhelo@sampo-rosenlew.fi

Heikki Wiksten, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 742 3971

Huolto- ja kalustojaosto, service- och utrustningssektionen

Leo Jaakkola, puheenjohtaja, ordförande
0400 224 782
leo.jaakkola@outlook.com

Samir Hiltunen, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 186 2332
samir.hiltunen@gmail.com

 

Kiinteistöjen saneerausjaosto, sektionen för fastighetssanering

Jussi Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
0400 401 904
jussi.savela@hammastohtorit.fi

Vesa Alanko, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Pekka Nuutinen, jäsen, medlem
0400 500 226
pekka.k.nuutinen@welho.com

Sebastian Küttner, jäsen, medlem
040 595 6861
sebastian.kuttner@kuttner.fi

 

Satamat, hamnarna
Kallo

Heikki Wiksten, satamakapteeni, hamnkapten
040 742 3971

Pekka Danielsson, apul. satamakapteeni, bitr. kapten
050 595 1621

Katavamaa

Samuli Järvinen, satamakapteeni, hamnkapten
050 343 1244
jarvinensamuli@hotmail.com

Olli Naukkarinen, apul. satamakapteeni, bitr. kapten
0400 777 681
onaukkarinen@gmail.com

Koppelonpää

Jouko Lindberg, satamakapteeni, hamnkapten
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

Jarkko Mäkivaara, apul. satamakapteeni, bitr. kapten
040 823 1673
jarkko@makivaara.fi

 

Kallon rakennukset, fastigheterna i Kallo

Jouko Lindberg, puheenjohtaja, ordförande
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

Juha Vaahtera, varapuheenjohtaja, viceordförande
0400 444 005
jussi.vaahtera@gmail.com