Kaikki yhteystiedot

Tästä joukosta löydät oikean yhteyshenkilön. Soita, lähetä viesti tai sähköpostia, niin olemme apuna.

Seuran yhteystiedot

 

Hallitus, styrelsen

Tuleva kommodori, kommodor valitaan vuosikokouksen yhteydessä 15.4.2020

Junioripurjehdus, juniorsegling
Jussi Sävelä, varakommodori, vicekommodor
0400 401 904
jussi.savela@hammastohtorit.fi

Mari Karttunen-Sävelä, sihteeri, sekreterare
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

Tarja Reipas, rahastonhoitaja, skattmästare
lehmustola@gmail.com

Olli Naukkarinen, purjehdus ja veneily / köliveneet, segling och båtliv / kölbåtar
040 077 7681
onaukkarinen@gmail.com

Vesa Alanko, purjehdus ja veneily / moottoriveneet, segling och båtliv / motorbåtar
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Mikko Levola
050 034 1404
mikko.levola@mandatumlife.fi

Jouko Saarhelo
050 570 7757
saarhelojouko@gmail.com

 

 

Klubijaosto, klubbsektionen

Mari Karttunen-Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

Tarja Reipas

lehmustola@gmail.com

Martti Wallin, jäsen, medlem
050 553 7097
sirpa.wallin@suomi24.fi

Timo Saikkonen, jäsen, medlem
0500 591 331
timo.saikkonen@viikinhelmi.fi

Vesa Alanko, jäsen, medlem
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

 

Viestintäjaosto, informationssektionen

Jarkko Mäkivaara, puheenjohtaja, ordförande
040 823 1673
jarkko@makivaara.fi

Jari Tuomisto, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 746 3230
tiedotus@bsf.fi

 

Kilpailujaosto, tävlingssektionen

Ben Karlemo, puheenjohtaja, ordförande
040 779 9572
raceoffice@bsf.fi

Mikael Illman, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 505 1825
mikael.illman@oikeus.fi
mikael.illman@dnainternet.net

 

Sihteeristö, sekretariat

Mari Karttunen-Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
044 733 6336
sihteeri@bsf.fi

 

Veneilyturvallisuusjaosto, båtsportssäkerhetssektionen

Ari Mehtonen, puheenjohtaja, ordförande
050 512 0550
ari.mehtonen@gmail.com

Jouko Saarhelo, varapuheenjohtaja, viceordförande
050 570 7757
saarhelojouko@gmail.com

Kölivenejaosto, kölbåtssektion

Jarmo Viitala, puheenjohtaja, ordförande
044 309 5282
jarmo.viitala@wippies.fi

Jouko Lindberg, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

 

Juniorijaosto, juniorsektion

Jyrki Laine, puheenjohtaja, ordförande
040 540 2001
jyrki.laine@yyterinsinappi.fi

Juha Mäkinen, varapuheenjohtaja, viceordförande
050 528 7509
juha.makinen@dnainternet.net

 

Kevytvenejaosto, jollesektionen

Kari Nyqvist, puheenjohtaja, ordförande
040 668 8350
karitapani.nyqvist@gmail.com

Satu Salminen, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 768 7580
satu.salminen76@gmail.com

 

Moottorivenejaosto, motorbåtssektionen

Vesa Alanko, puheenjohtaja, ordförande
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Mikko Levola, varapuheenjohtaja, viceordförande
0500 341 404
mikko.levola@mandatumlife.fi

Riku Laurila, erityistehtävät, särskilda uppgifter
040 507 4225
riku.laurila@san-meta.fi

Naispurjehdusjaosto, damseglingssektionen

Kirsi Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
040 513 6789
kipa.savela@gmail.com

Päivi Sjöholm, varapuheenjohtaja, viceordförande
044 528 2421
paivi.sjoholm@suomi24.fi

 

Purjelautajaosto, brädseglingsssektionen

Samuli Järvinen, puheenjohtaja, ordförande
050 343 1244
jarvinensamuli@hotmail.com

 

Koulutusjaosto, skolningssektion

Jouko Saarhelo, puheenjohtaja, ordförande
050 570 7757
jouko.saarhelo@sampo-rosenlew.fi

Heikki Wiksten, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 742 3971

Huolto- ja kalustojaosto, service- och utrustningssektionen

Leo Jaakkola, puheenjohtaja, ordförande
0400 224 782
leo.jaakkola@outlook.com

Samir Hiltunen, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 186 2332
samir.hiltunen@gmail.com

 

Kiinteistöjen saneerausjaosto, sektionen för fastighetssanering

Jussi Sävelä, puheenjohtaja, ordförande
040 040 1904
jussi.savela@hammastohtorit.fi

Vesa Alanko, varapuheenjohtaja, viceordförande
040 078 5521
vesa.alanko@variassat.fi

Sebastian Küttner, jäsen, medlem
040 595 6861
sebastian.kuttner@kuttner.fi

 

Satamat, hamnarna
Kallo

Pekka-Sakari Simula, satamakapteeni, hamnkapten
050 079 1341
pekkasakari.simula@gmail.com

Esa Sjöholm, apul. satamakapteeni, bitr. kapten
050 557 1680
esasjoholm@gmail.com

Katavamaa

Samuli Järvinen, satamakapteeni, hamnkapten
050 343 1244
jarvinensamuli@hotmail.com

Olli Naukkarinen, apul.satamakapteeni, bitr.kapten
040 077 7681
onaukkarinen@gmail.com

Koppelonpää

Jouko Lindberg, satamakapteeni, hamnkapten
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

Jarkko Mäkivaara, apul. satamakapteeni, bitr. kapten
040 823 1673
jarkko@makivaara.fi

 

Kallon rakennukset, fastigheterna i Kallo

Jouko Lindberg, puheenjohtaja, ordförande
040 743 1746
jouko.o.lindberg@gmail.com

Juha Vaahtera, varapuheenjohtaja, viceordförande
0400 444 005
jussi.vaahtera@gmail.com